Obce a ulice PSČ Obľúbené

PSČ 84102 – Nájdené ulice

Mesto / Obec Ulica PSČ Pošta Detail
PSČ Bratislava Bezekova 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Cabanova 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Dúbravčická 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Fedákova 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Gallayova 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Hanulova
nepár.č. 13-35, 5/C,D, 44
841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Homolova 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Chrobákova 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Jura Hronca 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Karola Adlera 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Koprivnická
pár.č. 36-40; 9/A-G
841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Kristy Bendovej 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Martina Granca 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Moyšova 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Nejedlého 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Ožvoldíkova 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Pekníkova 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Plachého
nepár.č. 1-45; párne č. 2,4-18; 31/A,
841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Pod záhradami
č. 2, 2/A; pár.č. 62, 64, 64/A
841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Považanova 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Pri kríži 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Repašského 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Saratovská 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Sekurisova 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Švantnerova 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Talichova 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Tavaríkova osada
1 až 10,1A, 11 až 39
841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Tranovského 841 02 Bratislava 42 Viac informácií
PSČ Bratislava Záhradkárska
pár. č. 2,8,12,16,18; nepár. č. 1,17,41
841 02 Bratislava 42 Viac informácií